Voltage SecureMail gebruiken

Inhoud:

Beveiligde e-mail ontvangen

Hoe kan ik een beveiligd bericht lezen?

Ga als volgt te werk om een beveiligd bericht te lezen:

 1. Klik of tik op de bijlage message_zdm.html om deze te openen in een browser.
 2. Klik of tik op de pagina die zal verschijnen op Klik om bericht te lezen.
 3. Voer één van de volgende handelingen uit:
  • Als u een account hebt, moet u uw e-mailadres en wachtwoord verifiëren of invoeren, waarna u op Aanmelden klikt of tikt.
  • Als u geen account hebt, kunt u uw gegevens invoeren om een account aan te maken.

Nadat u bent aangemeld, zal het beveiligde bericht worden weergegeven in uw browser.

Hoe krijg ik toegang tot bijlagen die mij worden toegestuurd?

Om een bijlage te openen, moet u op de bijlage tikken of klikken op Weergeven of Downloaden naast de naam van de bijlage. Als er een applicatie is geassocieerd met de bijlage, zal de bijlage automatisch worden weergegeven met de geassocieerde applicatie. Als de bijbehorende applicatie niet bekend is, zal de bijlage worden geopend in een nieuw browservenster.

Wat betekent het wanneer de handtekening is gemarkeerd als geldig met een tick icon?

Om de authenticiteit van de afzender en de integriteit van de gegevens in het bericht te kunnen waarborgen, is elk beveiligd bericht ondertekend door de afzender van het bericht. De tick icon betekent dat de handtekening van de afzender die is geassocieerd met het beveiligde bericht geldig is en dat het bericht vertrouwd kan worden.

Wat betekent het wanneer de handtekening is gemarkeerd als ongeldig met een cross icon?

De cross icon betekent dat de handtekening van de afzender die is geassocieerd met het beveiligde bericht ongeldig is en dat het bericht mogelijk vervalst is. We raden u aan om contact op te nemen met de afzender van het bericht of met de technische ondersteuning.

Beveiligde e-mail verzenden

Hoe kan ik een beveiligde e-mail verzenden?

Als dit wordt toegestaan door de organisatie waarmee u beveiligd communiceert, kunt u beveiligde berichten opstellen en verzenden.

U kunt als volgt een beveiligd bericht verzenden:

 1. Open de webpagina voor beveiligde e-mail die u ter beschikking is gesteld. Of, als u de Voltage SecureMail Mobiele applicatie gebruikt vanaf mobiele apparatuur, tik op het pictogram om de app te openen.
 2. Voer uw e-mailadres en/of wachtwoord in en klik of tik op Aanmelden.
 3. Nadat uw aanmeldingsinformatie is geverifieerd, zal de pagina Nieuw bericht opstellen verschijnen. Opmerking: Als u de SecureMail Mobiele app gebruikt, zal het Home scherm verschijnen. Tik op het pictogram Opstellen om het scherm Opstellen te openen.
 4. Voer de e-mailadressen van de geadresseerden in de Aan, Cc, or Bcc velden in. (Klik indien nodig op Cc/Bcc tonen.) Opmerking: E-mailadressen mogen van elkaar worden gescheiden met komma's, puntkomma's of spaties.
 5. Voer het onderwerp van het bericht in.
 6. Voer de tekst van het bericht in.
 7. Klik op Beveiligd verzenden om uw bericht te verzenden.

Hoe kan ik een bijlage aan de beveiligde e-mail toevoegen of ervan verwijderen?

Als dit wordt toegestaan door de organisatie waarmee u beveiligd communiceert, kunt u bijlagen toevoegen aan uw e-mail. U kunt allerlei soorten bestanden verzenden als bijlage, bijvoorbeeld Word-documenten, Excel-spreadsheets, audiobestanden, beeldbestanden, webpagina's die zijn opgeslagen als HTML-bestanden en nog veel meer.

U kunt als volgt bijlagen toevoegen aan een beveiligd bericht:

 1. Klik op Bladeren naast het veld Toevoegen en selecteer het bestand.

Het geselecteerde bestand zal worden geüpload.

U kunt als volgt een bijlage van uw beveiligde bericht verwijderen:

 1. Klik op Verwijderen naast de ongewenste bijlage.

Hoe kan ik een kopie ontvangen van het beveiligde bericht dat ik zelf heb opgesteld?

De organisatie waarmee u beveiligd communiceert kan u verplichten om een kopie te ontvangen van de beveiligde berichten die u zelf verzendt. Of misschien mag u ervoor kiezen om kopieën van door u verzonden beveiligde berichten te ontvangen of niet. Als u hiervoor mag of moet kiezen, moet u op Kopie naar mij klikken of tikken om zelf een kopie te ontvangen. Wanneer u vervolgens een beveiligd bericht verzendt, zal er ook een kopie naar uw eigen e-mailaccount worden gestuurd. Het aankruisvakje Kopie naar mij is alleen beschikbaar als de systeembeheerder van de organisatie waarmee u beveiligd communiceert dit heeft ingeschakeld. Als u dit aankruisvakje niet ziet, kunt u er niet voor kiezen om zelf een kopie te ontvangen.

Ontvangstberichten gebruiken

Hoe weet ik of de geadresseerden het beveiligde bericht hebben kunnen ontsleutelen?

U kunt verzoeken dat er een ontvangstbericht naar uw e-mailadres wordt verzonden wanneer een geadresseerde een door u verzonden beveiligd bericht ontsleutelt. Om ontvangstberichten te ontvangen, moet u op Om ontvangstbericht verzoeken klikken of tikken. Als u geen ontvangstbericht wilt ontvangen wanneer het bericht ontsleuteld wordt, moet u het aankruisvakje bij Om ontvangstbericht verzoeken uitschakelen. Het aankruisvakje Om ontvangstbericht verzoeken is alleen beschikbaar als de systeembeheerder van de organisatie waarmee u beveiligd communiceert dit heeft ingeschakeld. Als u dit aankruisvakje niet ziet, kunt u geen ontvangstbericht verzoeken.